• /ri'ʤɔis/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho vui mừng, làm cho hoan hỉ
  we are rejoiced to see him here
  chúng tôi vui mừng thấy anh ta ở đây
  the boy's success rejoiced his mother's heart
  sự thành công của đứa trẻ làm vui lòng người mẹ
  Tự hào, hãnh diện (về một danh hiệu..)
  ( + in) vui hưởng (cái gì), rất hạnh phúc có được (cái gì); (đùa cợt) có (cái gì)
  to rejoice in something
  rất hạnh phúc có được cái gì; (đùa cợt) có (cái gì)

  Nội động từ

  Vui mừng, hoan hỉ
  Vui chơi; liên hoan, ăn mừng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be sad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X