• Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thích thú, khoái (cái gì)
  to enjoy an interesting book
  thích thú xem một cuốn sách hay
  to enjoy oneself
  thích thú, khoái trá
  Được hưởng, được, có được
  to enjoy good health
  có sức khoẻ
  to enjoy poor health
  có sức khoẻ kém

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thưởng thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X