• /ri´ɔ:də:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đặt mua lại, đặt mua bổ sung
  Sắp xếp lại, sắp đặt theo trật tự mới
  reorder the furniture
  xếp đặt lại đồ đạc

  Danh từ

  Yêu cầu cung cấp thêm
  put in a reorder for Oxford dictionaries
  đặt mua thêm một từ điển Oxford
  a reorder form
  (thuộc ngữ) mẫu đơn đặt mua lại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chỉnh đốn lại
  đặt hàng lại
  reorder form
  biểu mẫu đặt hàng lại
  reorder level
  ngưỡng đặt hàng lại
  sắp xếp lại
  sự đặt hàng lại
  tổ chức lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X