• /'fə:nitʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ đạc (trong nhà)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trang bị (của máy móc, tàu bè)
  (ngành in) cái chèn, lanhgô
  (từ cổ,nghĩa cổ) yên cương (ngựa)

  Cấu trúc từ

  the furniture of one's pocket
  tiền
  the furniture of a shelf
  sách vở
  the furniture of one's mind
  trí thức và óc thông minh

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đồ gỗ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đồ đạc
  đồ đạc trong nhà
  value furniture
  giám định, lập bảng kê đánh giá đồ đạc trong nhà
  trang bị

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X