• /´repli¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tái tạo; là một bản sao của, làm một bản sao của (cái gì)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sao chép, sao lại

  Kỹ thuật chung

  tái tạo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X