• /´simju¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giả vờ, giả cách
  to simulate indignation
  giả vờ căm phẫn
  Đóng vai
  actor simulates king
  diễn viên đóng vai vua
  Đội lốt; bắt chước; dựa theo, mô phỏng
  Tái tạo (một số điều kiện) bằng một mô hình (để nghiên cứu, để huấn luyện..)
  the computer simulates conditions on the sea bed
  máy tính tái tạo điều kiện dưới đáy biển

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mô hình hoá, phỏng theo

  Cơ - Điện tử

  (v) mô phỏng, bắt chước

  Cơ khí & công trình

  mô hình hóa
  phỏng tạo

  Kỹ thuật chung

  bắt chước
  mô phỏng

  Giải thích EN: To produce a likeness of all or part of a process or system; applied particularly to computers or physical models, but also involves physical scale models of complex plants and refineries.

  Giải thích VN: Tạo ra sự tương tự nhau của một quy trình hay một day chuyền, áp dụng trong các máy tính hay các mô hình vật lý, và có liên quan tới các dây chuyền phức tạp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X