• /ˈɪmɪˌteɪ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Theo gương, noi gương
  to imitate the virtues of great men
  theo gương đạo đức của những người vĩ đại
  Bắt chước, làm theo; mô phỏng, phỏng mẫu
  parrots imitate human speech
  vẹt bắt chước tiếng người
  Làm giả
  to imitate diamonds
  làm giả kim cương

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bắt chước, sao lại; giả

  Kỹ thuật chung

  bắt chước
  giả
  mô phỏng
  sao lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X