• Thông dụng

  Cách viết khác resinaceous

  Như resinaceous

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Thuộc nhựa (polymer)

  Hóa học & vật liệu

  bằng nhựa

  Kỹ thuật chung

  nhựa
  resinous electricity
  điện nhựa
  resinous lustre
  ánh nhựa
  resinous matter
  chất nhựa
  resinous substance
  chất nhựa
  resinous varnish
  sơn nhựa
  resinous wood
  gỗ có nhựa
  resinous wood
  gỗ nhựa

  Kinh tế

  như nhựa
  nhựa
  resinous substance
  chất nhựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X