• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  sự làm trễ

  Kỹ thuật chung

  chậm
  fire-retarding
  chậm bắt lửa
  fire-retarding
  chậm cháy
  flood retarding project
  dự án làm chậm lũ
  retarding acting
  tác dụng làm chậm lũ
  retarding action
  tác dụng làm chậm
  retarding admixture
  phụ gia chậm ninh kết
  retarding agent
  chất làm chậm
  retarding agent
  tác nhân làm chậm
  retarding basin
  vũng làm chậm
  retarding effect
  tác dụng làm chậm lũ (của hồ chứa)
  retarding reservoir
  hồ làm chậm lũ
  retarding setting
  sự đông kết chậm
  sự làm chậm
  trẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X