• /flʌd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lũ lụt, nạn lụt
  the Flood; Noah's Flood
  nạn Hồng thuỷ
  Dòng cuồn cuộn; sự tuôn ra, sự chảy tràn ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  floods of rain
  mưa như trút nước
  a flood of tears
  nước mắt giàn giụa
  a flood of words
  lời nói thao thao bất tuyệt
  Nước triều lên ( (cũng) flood-tide), triều cường
  (thơ ca) sông, suối biển
  flood and field
  biển và đất
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) flood-light

  Ngoại động từ

  Tràn đầy, tràn ngập
  to be flooded with light
  tràn ngập ánh sáng
  to be flooded with invitations
  được mời tới tấp
  Chinese bicycles flood the Vietnamese market
  xe đạp Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam

  Nội động từ

  ( (thường) + in) ùa tới, tràn tới, đến tới tấp
  letters flood in
  thư gửi đến tới tấp
  (y học) bị chảy máu dạ con

  Cấu trúc từ

  to be flooded out
  phải rời khỏi nhà vì lụt lội

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dòng triều dâng
  sự tuôn xả

  Ô tô

  ngộp xăng

  Vật lý

  tràn lụt

  Kỹ thuật chung

  lụt
  ngập
  bridge span over flood
  nhịp cầu qua bãi ngập nước
  duration of flood
  thời gian ngập nước
  flood irrigation
  sự tưới ngập nước
  flood plain
  đồng bằng ngập lũ
  flood plain
  bãi ngập khi lụt
  flood prone area
  vùng ngập lụt
  flood region
  vùng ngập lũ
  flood zone
  vùng ngập lũ
  region inundated by flood
  vùng ngập lũ
  reservoir design flood
  lưu lượng tính toán ngập tràn
  small area flood
  lũ ngập khu vực nhỏ
  water flood
  ngập nước
  ngập (cống)
  ngập lụt
  flood prone area
  vùng ngập lụt
  dòng triều lên
  làm lụt
  làm ngập
  làm ngập lụt
  làm tràn ngập
  lũ lụt
  nước lớn
  flood tide
  độ cao nước lớn
  sự chảy ra
  tràn
  bankfull flood
  lũ tràn bờ
  flood spillway
  đập tràn
  flood spillway
  đập tràn lũ
  flood spillway
  đập tràn phòng lũ
  flood spillway
  đập tràn xả lũ
  flood the carburetor
  tràn chế hòa khí
  impounding flood
  trận lũ đang đến
  overtopping flood
  lũ tràn
  reservoir design flood
  lưu lượng tính toán ngập tràn
  spillway design flood
  lũ thiết kế đập tràn
  triều lên
  ebb and flood
  triều lên và xuống
  flood discharge
  lưu lượng triều lên
  flood tide
  dòng triều lên
  flood-tide
  nước triều lên
  range of flood and ebb
  biên độ triều lên xuống
  tidal flood
  dòng triều lên
  volume of water entering on the flood tide
  khối lượng nước dâng lúc thủy triều lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X