• /rɪˈtɪkyələr/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dạng lưới; thuộc lưới
  Phức tạp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có dạng mắt lưới
  dạng mắt lưới

  Kỹ thuật chung

  dây chữ thập
  lưới
  reticular activating system
  hệ lưới hoạt hóa
  reticular cable roof system
  hệ dây lưới
  reticular fibres
  sợi lưới
  reticular formation
  cấu tạo lưới
  reticular keratitis
  viêm giãn lưới
  reticular nucleus
  nhân lưới bên
  reticular structure
  kết cấu lưới
  reticular system
  hệ lưới
  reticular zone
  vùng lưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X