• Điện lạnh

  chênh lệch trở về

  Đo lường & điều khiển

  khác nhau trong chuyển đổi

  Giải thích EN: The difference between 1 and the value of a loop transmittance. Giải thích VN: Sự khác nhau giữa 1 và giá trị của một chuyển đổi chu trình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X