• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự truyền
  Hệ số truyền

  Xây dựng

  độ trong (suốt)
  tính trong (suốt)

  Điện tử & viễn thông

  hệ số vô tuyến

  Kỹ thuật chung

  năng suất truyền
  độ truyền qua
  hệ số truyền
  atmospheric transmittance
  hệ số truyền khí quyển
  branch transmittance
  hệ số truyền phân nhánh
  internal transmittance
  hệ số truyền bên trong
  loop transmittance
  hệ số truyền chu trình
  radiant transmittance
  hệ số truyền bức xạ
  spectral transmittance
  hệ số truyền phổ
  thermal transmittance
  hệ số truyền nhiệt
  thermal transmittance
  hệ số truyền nhiệt tổng
  transmittance (transmissionfactor)
  hệ số truyền (sáng)
  hệ số truyền qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X