• /´seilz/

  Kỹ thuật chung

  doanh số

  Kinh tế

  doanh số
  audited net sales
  doanh số dòng đã thẩm định
  beverage sales
  doanh số thức uống
  contract sales
  doanh số ký kết
  daily sales
  doanh số mỗi ngày
  food sales
  doanh số thực phẩm
  gross sales
  tổng doanh số
  monthly sales
  doanh số hàng tháng
  net sales
  doanh số ròng
  principle of sales maximization
  nguyên lý tối đa hóa doanh số
  ratio of net income to net sales
  tỉ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  ratio of net income to net sales
  tỷ suất giữa thu nhập ròng và doanh số ròng
  record sales figures
  doanh số kỷ lục cao nhất
  retail sales
  doanh số bán lẻ
  sales figures
  doanh số bán hàng
  sales literature
  tài liệu ghi chép về doanh số bán hàng
  sales maximization
  sự tăng doanh số bàn hàng lên mức cao nhất
  sales meeting
  cuộc họp bàn về doanh số tiêu thụ
  sales of department stores
  doanh số cửa hàng bách hóa
  sales returns maximization
  sự tối đa hóa doanh số, thu nhập bán hàng
  sales volume variance
  số chênh lệch của khối lượng doanh số
  total sales
  tổng doanh số
  volume of sales
  doanh số tiêu thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X