• Xây dựng

  lớp nóc
  hàng gờ nóc

  Giải thích EN: The top course of slate or tile on a roof. Giải thích VN: Một hàng đá phiến, ngói hoặc gạch lát trên đỉnh mái.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X