• /sleit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá phiến, đá acđoa
  Ngói đen, ngói acđoa
  Bảng đá đen (của học sinh trước đây)
  Màu xám đen
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) danh sách ứng cử viên để được bổ nhiệm, danh sách ứng cử viên để bầu cử
  to clean the slate
  giũ trách nhiệm, bỏ nhiệm vụ
  to have a slate loose
  hâm hâm, gàn
  to start with a clean slate
  làm lại cuộc đời

  Tính từ

  Bằng đá phiến, bằng đá acđoa

  Ngoại động từ

  Lợp (nhà..) bằng ngói acđoa
  (thông tục) công kích, đả kích (ai trong một bài phê bình trên báo..)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi rủa thậm tệ; trừng phạt nghiêm khắc

  Nội động từ

  Đề cử ai (cho một chức vụ..); dự kiến cái gì sẽ xảy ra vào thời điểm được nói rõ
  slated for the Presidency
  được đề cử vào chức vụ chủ tịch
  a meeting slated for Thursday
  một cuộc họp được dự kiến vào thứ năm

  Hình Thái Từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tấm (lợp)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đá phiến
  argillaceous slate
  đá phiến sét
  basalt slate
  đá phiến bazan
  bituminous slate
  đá phiến bitum
  clay slate
  đá phiến pha sét
  clay slate
  đá phiến sét
  copper slate
  đá phiến chứa đồng
  covering slate
  đá phiến lợp (nhà)
  diamond slate
  đá phiến hình thoi
  dividing slate
  lớp kẹp đá phiến
  expanded slate
  đá phiến nở
  expanded slate
  đá phiến xốp
  flinty slate
  đá phiến silic
  gable slate
  đá phiến lợp nóc
  graphite slate
  đá phiến grafit
  ground slate
  đá phiến nghiền thành bột
  laminated slate
  đá phiến tấm
  marl slate
  đá phiến macnơ
  mica slate
  đá phiến mica
  pencil slate
  đá phiến đen
  polishing slate
  đá phiến đánh bóng
  roofing slate
  đá phiến lợp mái
  slate ax
  rìu đẽo tấm đá phiến
  slate axe
  búa sửa đá phiến lợp
  slate axe
  rìu đẽo tấm đá phiến
  slate knife
  búa sửa đá phiến lợp
  slate nail
  đinh đóng đá phiến
  slate oil
  dầu đá phiến
  slate pit
  mỏ đá phiến
  spotted slate
  đá phiến loang lổ
  table slate
  đá phiến làm mặt bàn
  table slate
  đá phiến lợp
  talc slate
  đá phiến tancơ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  program

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X