• /rifl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mang đãi (để đãi vàng)
  Chỗ nông, chỗ cạn
  (dải) nước sóng vỗ bập bềnh do có một chỗ cạn hoặc chỗ nông có nhiều đá

  Ngoại động từ

  ( + through) lật các trang (của một cuốn sách..) nhanh, không có chủ định

  Nội động từ

  Trang (trong (đánh bài), bằng cách cầm mỗi tay một phần cỗ bài rồi chia các quân bài xen kẽ nhau để lại thành một cỗ (như) trước)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máng đãi vàng

  Kỹ thuật chung

  khía
  dòng chảy xiết
  sóng gợn trên mặt
  rãnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X