• /skim/

  Thông dụng

  Danh từ

  (Nghĩa bóng) tiền xâu, tiền phần trăm thu được từ cờ bạc

  Ngoại động từ

  Hớt bọt, hớt váng
  to skim milk
  hớt váng sữa
  to skim the fat off the soup
  hớt bớt mỡ ở xúp
  to skim the cream off something
  (nghĩa bóng) lấy đi phần tốt nhất của vật gì
  Lướt qua, bay là đà
  aircraft skimming the roof-tops
  máy bay lướt sát trên nóc nhà
  Ném thia lia
  skimming pebbles (over the lake)
  ném thia lia những viên cuội (trên mặt hồ)
  Đọc lướt, đọc qua loa (một tờ quảng cáo..)
  Lượm lặt (sự kiện quan trọng)

  Hình thái từ

  Nội động từ

  Đi lướt qua, đi sát qua, bay là là (mặt đất...)
  to skim along the ground
  bay là là mặt đất
  Bay lướt trên không trung
  ( + through/over) đọc lướt
  to skim through a novel
  đọc lướt một quyển tiểu thuyết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  san (đất)
  váng (thủy tinh)

  Kỹ thuật chung

  bọt
  hớt bọt
  hớt váng
  skim bob
  gáo hớt váng
  hớt xỉ
  khử bọt
  dỡ
  làm bằng
  làm nhẵn
  làm phẳng
  lấy xỉ
  lớp cao su mỏng
  múc xỉ nổi
  sự hớt bọt
  sự hớt ván
  sự hớt xỉ
  váng
  skim bob
  gáo hớt váng

  Kinh tế

  hớt
  sữa đã tách bơ
  tách
  skim solids
  sữa khô đã tách bơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X