• /skæn/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Kiểm tra nhịp điệu (thơ)
  Ngâm, bình (thơ)
  Đúng nhịp điệu
  line scans smoothly
  câu đúng vần
  Nhìn chăm chú; xem xét từng điểm một
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhìn lướt, đọc lướt
  to scan a page
  đọc lướt một trang sách
  (truyền hình) phân hình (thành từng yếu tố nhỏ) để truyền đi

  Ngoại động từ

  Quét qua (một vùng) (về đèn pha rọi..)

  Danh từ

  Sự kiểm tra nhịp điệu (thơ) (như) scansion

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự xem xét, sự quét, (v) quét, xem xét

  Toán & tin

  duyệt qua
  sự kiểm tra vòng
  tia quét
  scan conversion
  sự chuyển đổi tia quét
  scan converter
  bộ chuyển đổi tia quét

  Xây dựng

  rà quét

  Y học

  nhấp nháy đồ

  Điện

  phương pháp quét

  Giải thích VN: Phương pháp quét chùm điện tử qua mỗi phần của hình ảnh theo một thứ tự nhất định có thể chụp và tái tạo lại hình ảnh trên màn ảnh truyền hình.

  Kỹ thuật chung

  nhìn
  lấy mẫu
  quét
  arithmetic scan
  sự quét số học
  automatic scan
  sự quét tự động
  boundary scan
  sự quét biên
  brain scan
  quét não
  circular scan
  sự quét tròn
  command scan
  quét lệnh
  conical scan
  sự quét hình nón
  dual scan
  song quét
  dual scan display
  màn hình quét đôi
  Emulated Scan Line Description (ELD)
  mô tả đường quét được mô phỏng
  frequency scan antenna
  ăng ten quét tần
  frequency-scan antenna
  ăng ten quét tần số
  helical scan
  sự quét xoắn ốc
  helical scan videotape recorder
  máy ghi băng viđeo quét xoắn ốc
  high speed scan
  quét cao tốc
  high-resolution scan
  quét độ phân giải cao
  keyboard scan
  quét bàn phím
  keyboard scan
  sự quét bàn phím
  level-sensitive scan design
  thiết kế quét nhạy mức
  linear scan
  sự quét tuyến tính
  LSSD (level-sensitive scan design)
  thiết kế quét nhạy mức
  Minimum Scan Line Time (MSLT)
  thời gian dòng quét tối thiểu
  non scan field
  trường không quét, vùng không quét
  page scan
  sự quét trang
  pan and scan
  chuyển động quay và quét
  perpendicular scan
  sự quét thẳng góc
  radar scan
  sự quét rađa
  radar scan pattern
  hình quét rađa
  random scan
  sự quét ngẫu nhiên
  random scan display
  màn hình quét ngẫu nhiên
  random-scan device
  thiết bị quét ngẫu nhiên
  rasler-scan display
  màn hình quét mành
  raster scan
  quét mành
  raster scan
  sự quét dòng
  raster scan
  sự quét mành
  raster scan
  sự quét theo đường tia
  raster scan cathode ray tube
  ống tia catốt quét màn mành
  raster scan device
  dụng cụ quét mành
  raster scan electron beam lithography
  phương pháp in litô dùng chùm electron quét mành
  rectangular scan
  quét chữ nhật
  reverse scan
  sự quét ngược
  scan area
  miền quét
  scan area
  vùng quét
  scan band
  dải quét
  scan code
  mã quét
  scan coil
  cuộn quét
  scan conversion
  sự chuyển đổi tia quét
  scan converter
  bộ biến đổi quét
  scan converter
  bộ chuyển đổi tia quét
  scan converter
  bộ đổi quét
  scan current generator
  bộ tạo dòng quét
  scan frequency
  tấn số quét
  scan head
  đầu quét
  scan interval
  khoảng quét
  scan length
  độ dài quét
  scan limit
  giới hạn quét
  scan limit
  sự giới hạn quét
  scan line
  dòng quét
  scan line (e.g. TV)
  đường quét
  scan pattern
  mẫu quét
  scan patterns
  các mẫu quét
  scan platform
  sàn quét (tàu vũ trụ)
  scan pointer
  con trỏ quét
  scan resolution
  độ phân giải quét
  scan step
  bước quét
  slow scan
  sự quét chậm
  slow scan television
  truyền hình quét chậm
  slow scan television system
  hệ truyền hình quét chậm
  slow-scan
  quét chậm
  slow-scan television (SSTV)
  truyền hình quét chậm
  spin-scan camera
  máy ảnh quay quét tròn
  storage scan
  sự quét bộ nhớ
  telecine scan
  sự quét phim truyền hình
  to run a virus scan program
  chạy chương trình quét virút
  ultrasound scan
  sự quét siêu âm
  vector-scan cathode-ray tube
  ống tia catot quét vectơ
  vertical scan rate
  tốc độ quét dọc
  sự quét
  arithmetic scan
  sự quét số học
  automatic scan
  sự quét tự động
  boundary scan
  sự quét biên
  circular scan
  sự quét tròn
  conical scan
  sự quét hình nón
  helical scan
  sự quét xoắn ốc
  keyboard scan
  sự quét bàn phím
  linear scan
  sự quét tuyến tính
  page scan
  sự quét trang
  perpendicular scan
  sự quét thẳng góc
  radar scan
  sự quét rađa
  random scan
  sự quét ngẫu nhiên
  raster scan
  sự quét dòng
  raster scan
  sự quét mành
  raster scan
  sự quét theo đường tia
  reverse scan
  sự quét ngược
  slow scan
  sự quét chậm
  storage scan
  sự quét bộ nhớ
  telecine scan
  sự quét phim truyền hình
  ultrasound scan
  sự quét siêu âm
  tìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X