• /´rait¸æηld/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có một góc vuông, gồm một góc vuông
  right-angled triangle
  hình tam giác vuông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vuông, vuông góc

  Cơ - Điện tử

  (adj) vuông góc

  Kỹ thuật chung

  vuông góc
  right angled offtake regulator
  cống lấy nước có góc rẽ vuông (góc)
  right-angled axonometric projection
  phép chiếu trục đo vuông góc
  right-angled bend
  ống khuỷu vuông góc
  right-angled nomogram
  toán đồ vuông góc
  right-angled parallel projection
  phép chiếu song song vuông góc
  right-angled prism
  lăng kính vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X