• Xây dựng

    kỹ thuật trong sông ngòi

    Giải thích EN: The field of engineering as it applies to the flow of rivers or the control of such flow. Giải thích VN: Lĩnh vực kỹ thuật ứng dụng cho dòng chảy của các dòng sông hay quản lý các dòng như vậy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X