• (đổi hướng từ Romans)
  /´roumən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) cộng hoà La mã cổ đại; (thuộc) đế chế La mã cổ đại
  the Roman Empire
  đế quốc La mã
  Roman numerals
  chữ số La mã
  (thuộc) Giáo hội Cơ đốc giáo La mã; người theo Thiên Chúa giáo La mã
  the Roman rite
  nghi lễ nhà thờ La mã
  (thuộc) nhà thờ La mã
  ( roman) in theo kiểu chữ rômanh

  Danh từ

  Người theo đế chế La mã cổ đại, người theo cộng hoà La mã cổ đại
  Công dân La mã, người La mã; lính La mã
  Nhà thờ La mã, giáo hội La mã
  ( số nhiều) những người theo giáo hội La mã
  ( roman) kiểu chữ rômanh (kiểu chữ in)
  when in Rome, do as the Romans do
  (tục ngữ) nhập gia tùy tục
  the Roman alphabet
  (thuộc ngữ) bảng chữ cái La tinh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  La Mã

  Kinh tế

  cá viền đỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X