• /´ælfə¸bet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bảng chữ cái, bảng mẫu tự
  (nghĩa bóng) điều cơ bản, bước đầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bằng chữ
  alphabet length
  độ dài bảng chữ cái
  substitution alphabet
  bảng chữ cái thay thế
  bằng chữ cái
  alphabet length
  độ dài bảng chữ cái
  substitution alphabet
  bảng chữ cái thay thế
  bộ chữ cái
  hệ thống chữ cái
  abc (bảng chữ cái)

  Kỹ thuật chung

  bảng chữ cái
  alphabet length
  độ dài bảng chữ cái
  International Alphabet (IA)
  bảng chữ cái quốc tế
  International Alphabet No.5
  bảng chữ cái quốc tế 5
  International Reference Alphabet (IRA)
  bảng chữ cái chuẩn quốc tế
  International Telegraph Alphabet (ITA)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế
  International Telegraph Alphabet No.2 (ITA2)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế 2
  phonetic alphabet
  bảng chữ cái theo âm
  substitution alphabet
  bảng chữ cái thay thế
  mẫu tự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X