• Xây dựng

    đường bao mái

    Giải thích EN: 1. the contouring aspect to the top of a roof.the contouring aspect to the top of a roof.2. the point at which a wall meets a roof.the point at which a wall meets a roof. Giải thích VN: 1. Đường viền bên ngoài trên đỉnh của một mái///2. Nơi tiếp giáp giữa tường và mái.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X