• /ˈæspekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vẻ, bề ngoài; diện mạo
  to have a gentle aspect
  có vẻ hiền lành
  Hướng
  the house has a southern aspect
  ngôi nhà xoay hướng về hướng nam
  Khía cạnh; mặt
  to study every aspect of a question
  nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề
  (ngôn ngữ học) thể

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dạng khía
  phía

  Xây dựng

  mặt nhà định hướng
  phương diện
  aspect ratio
  tỷ lệ phương diện

  Điện lạnh

  mặt phương diện

  Kỹ thuật chung

  hướng

  Giải thích VN: Là hướng của một bề mặt dốc, được đo theo hướng la bàn, đo bằng độ từ phía Bắc theo chiều kim đồng hồ.

  aspect ratio
  tỷ số hướng
  hướng nhà
  khía cạnh
  dạng
  aspect ratio (TV)
  khuôn dạng (hình ảnh truyền hình)
  dorsal aspect
  dạng phía sau lưng
  picture aspect ratio
  khuôn dạng hình ảnh
  ventral aspect
  dạng phía bụng

  Địa chất

  nếp lồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X