• Cơ khí & công trình

  đinh đóng mái nhà

  Xây dựng

  đinh đóng mái

  Giải thích EN: A short nail with a broad head; used for asphalt layup applications as shingles. Giải thích VN: Chỉ loại đinh nhỏ với mũ rộng; thường được sử dụng để ghép các lớp vật liệu thành mái.

  đinh lợp mái

  Kỹ thuật chung

  đinh lợp nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X