• /´lei¸ʌp/

  Kỹ thuật chung

  dàn
  sự ép ráp

  Giải thích EN: 1. the process of assembling veneers for pressing into plywood.the process of assembling veneers for pressing into plywood.2. the process of forming a bonded material by applying alternate layers of material and a binder.the process of forming a bonded material by applying alternate layers of material and a binder. Giải thích VN: Quá trình lắp ráp các lớp ngoài để ép vào lớp gỗ dán. 2. quá trình tạo thành một chất liệu được gắn kết bằng cách sử dụng các lớp chất liệu lần lượt và một chất gắn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X