• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gia công

  Kỹ thuật chung

  sự cán thô
  sự gia công sơ bộ

  Giải thích EN: 1. the first step in the pumping down of a high vacuum device.the first step in the pumping down of a high vacuum device.2. preliminary machining without regard to finish.preliminary machining without regard to finish. Giải thích VN: 1. bước đầu tiên trong quá trình bơm xuống của các thiết bị chân không cao. 2. sự gia công ban đầu mà không quan tâm đến bước hoàn thiện.

  sự gia công thô
  sự tách thô
  sự tuyển nổi chính
  sự tuyển nổi thô
  sự tuyển sơ bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X