• /mə'ʃi:niɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gia công cơ khí; sự gia công cắt gọt

  Kỹ thuật chung

  sự bào phoi
  sự cắt phoi
  sự gia công
  chemical machining
  sự gia công hóa học
  electro-discharge machining (EDM)
  sự gia công bằng phóng điện
  electro-discharge machining (EDM)
  sự gia công bằng xung điện
  electrochemical machining
  sự gia công điện hóa
  fine machining
  sự gia công chính xác
  fine machining
  sự gia công tinh
  laser machining
  sự gia công bằng laze
  linear machining
  sự gia công tuyến tính
  machining machinery
  sự gia công cắt gọt
  machining machinery
  sự gia công cơ (khí)
  machining operation
  sự gia công cơ
  precision machining
  sự gia công chính xác
  precision machining
  sự gia công tính

  Cơ - Điện tử

  Sự giacông cơ khí, sự gia công cắt gọt 

  Xây dựng

  cơ khí [sự gia công cơ khí]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X