• Xây dựng

  đẽo tròn
  qui tròn số

  Kỹ thuật chung

  làm tròn
  round off error
  sai số làm tròn
  round off function
  hàm làm tròn
  round-off function
  chức năng làm tròn
  round-off function
  hàm làm tròn lên
  round-off order
  lệnh làm tròn
  round-off order
  thứ tự làm tròn
  rounding error, round-off error
  sai số làm tròn
  to round off
  làm tròn xuống
  lấy tròn
  round-off error
  sai số (vì) lấy tròn

  Kinh tế

  hoàn thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X