• / 'rʌdə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bánh lái; đuôi lái
  (nghĩa bóng) nguyên tắc chỉ đạo
  Đũa khuấy (dùng để khuấy mầm lúa mạch trong thùng ủ bia)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bánh lái, tay lái, tấm lái

  Giao thông & vận tải

  bánh lái hướng
  cánh lái hướng
  rudder pedal
  bàn đạp cánh lái hướng
  rudder trim light
  đèn vi chỉnh cánh lái hướng
  tấm lái

  Xây dựng

  bánh lái (tàu)
  cánh đuôi lái (phi cơ)

  Kỹ thuật chung

  bánh lái
  rudder blade
  tấm bánh lái
  rudder brace
  đai móc bánh lái
  rudder brace
  đai nối bánh lái
  rudder post
  trụ bánh lái
  rudder quadrant
  cung phần tư bánh lái
  single plate rudder
  bánh lái một tấm
  bánh lái (tàu) cánh đuôi lái (phi cơ)
  cánh lái điều khiển
  rudder travel
  góc cánh lái điều khiển
  đũa khuấy
  mặt điều khiển
  tay lái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X