• /'pedl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn đạp (xe đạp)
  a pedal cyclist
  một người đạp xe đạp
  Đòn bẩy, phím nhạc trên một nhạc cụ (đàn pianô, đàn ống..)
  the loud pedal
  bàn đạp mạnh (đàn pianô)
  (âm nhạc) âm nền

  Ngoại động từ

  Đạp bàn đạp (làm cho máy nổ)
  pedal a bicycle across the field
  đạp xe đạp băng ngang qua cánh đồng

  Nội động từ

  Đạp; dùng bàn đạp
  pedal rapidly to make the machine run smoothly
  đạp nhanh để cho máy chạy êm
  Chuyển động bằng bàn đạp
  pedal fast
  đạp phóng nhanh
  pedal along
  đạp đi về phía trước

  Tính từ

  (động vật học) (thuộc) bàn chân

  Ô tô

  pêđan
  accelerator pedal
  pêđan tăng tốc
  brake pedal
  pêđan phanh

  Toán & tin

  thủy túc
  oblique pedal curve
  đường thùy túc xiên
  pedal curve
  đường thủy túc
  pedal surface
  mặt thùy túc
  pedal surface
  mặt thủy túc
  pedal transformation
  sự biến đổi thủy túc
  pedal triangle
  tam giác thùy túc
  pedal triangle
  tam giác thủy túc
  thùy túc, bàn đạp

  Kỹ thuật chung

  bàn đạp

  Xây dựng

  bàn đạp, bàn đạp, đạp bàn đạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X