• /´rʌn¸θru:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xem lại, sự tóm tắt
  Sự tập luyện, sự diễn tập

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bước chạy
  sự chạy
  sự chạy suốt
  sự thực hiện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X