• /sʌ´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) sự tổng; phép tổng
  do a rapid summation of the figures
  làm một phép cộng nhanh các con số
  Phần tóm tắt kết luận; bản tóm tắt; bản kết luận (của một lập luận)
  Sự tổng kết
  the exhibition was a summation of his life's work
  cuộc triển lãm là một sự tổng kết cuộc đời sáng tác của ông ấy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép lấy tổng, phép cộng; phép lấy tích phân
  indefinite summation
  phép lấy tổng bất định
  regular summation
  phép lấy tổng chính quy
  repeated summation
  phép lấy tổng lặp
  semi-regular summation
  phép lấy tổng nửa chính quy

  Xây dựng

  phép tổng
  summation of forces
  phép tổng lực
  summation of vectors
  phép tổng véc tơ

  Điện lạnh

  sự lấy tổng

  Kỹ thuật chung

  lấy tổng
  indefinite summation
  phép lấy tổng bất định
  moving-summation process
  quá trình lấy tổng trượt
  regular summation
  phép lấy tổng chính quy
  repeated summation
  phép lấy tổng lặp
  summation formula
  công thức lấy tổng
  summation formulas
  công thức lấy tổng
  phép cộng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X