• /¸ri:kə¸pitju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tóm lại; sự tóm tắt lại
  Bản tóm tắt lại

  Chuyên ngành

  Y học

  sự nhắc lại, thâu tóm
  thuyết lập lại pha

  Kinh tế

  tóm lược
  tổng lược

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X