• /´ru:θful/

  Thông dụng

  Tính từ
  (từ cổ, nghĩa cổ) thương xót; động lòng trắc ẩn
  Gây niềm thương xót

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  pathetic , piteous , pitiable , poor , rueful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X