• /´pitiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáng thương, gợi lên lòng thương xót
  pitiable misery
  cảnh nghèo khổ đáng thương
  Đáng khinh
  a pitiable lack of talent
  thiếu khả năng một cách thảm hại


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  pathetic , piteous , poor , rueful , ruthful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X