• /pә'θetik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cảm động, lâm ly, thống thiết; thảm bại
  the pathetic sight of starving children
  cảnh đáng thương của những đứa trẻ đang chết đói
  (thông tục) đáng khinh; hết sức không thoả đáng
  a pathetic excuse
  một cái cớ không thoả đáng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X