• (đổi hướng từ Sainting)
  /seint/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) St thánh, vị thánh (trong đạo Cơ đốc)
  St-Paul, St-Vincent
  thánh Paul, thánh Vincent
  ( số nhiều) (viết tắt) SS các Thánh
  Người trong sạch, người thánh thiện
  this would provoke a saint
  điều ấy đến bụt cũng không chịu nổi
  ( (thường) số nhiều) thánh (người đã chết và đang ở trên thiên đường)
  Ông thánh (người không ích kỷ hoặc kiên nhẫn)
  to be with the Saints
  về chầu Diêm vương
  departed saint
  người đã quá cố

  Ngoại động từ

  Phong thánh; coi là thánh; gọi là thánh

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X