• /'seilz'klɑ:k/

  Thông dụng

  Cách viết khác shop-assistant

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (như) shop-assistant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  người bán hàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X