• /'seilzmən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bán hàng (nam)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đại diện bán hàng
  general salesman
  người đại diện (bán hàng chung cho) nhiều hãng
  nam nhân viên bán hàng
  người bán hàng
  high-pressure salesman
  người bán hàng cưỡng bách
  missionary salesman
  người bán hàng thăm dò
  star salesman
  người bán hàng nổi tiếng
  super salesman
  người bán hàng đặc cấp
  technical salesman
  người bán hàng có tính kỹ thuật
  nhân viên bán hàng
  robot salesman
  nhân viên bán hàng tự động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X