• /kac/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải thêu mẫu
  (kỹ thuật) ống góp, cực góp

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dụng cụ lấy mẫu, bộ lấy mẫu,dưỡng, mô hình

  Toán & tin

  bộ lấy mẫu
  mạch lấy mẫu

  Xây dựng

  cực góp
  mẫu thử nguyên dạng

  Đo lường & điều khiển

  người lấy mẫu

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ lấy mẫu
  water sampler
  dụng cụ lấy mẫu nước
  dưỡng
  mẫu
  máy lấy mẫu
  mô hình
  ống lấy mẫu đất
  ống thu mẫu

  Kinh tế

  dụng cụ lấy mẫu
  người chọn mẫu
  người kiểm định mẫu
  người kiểm tra mẫu hàng
  người tra mẫu hàng
  sự lấy mẫu (hàng hóa)
  thiết bị lấy mẫu
  automatic sampler
  thiết bị lấy mẫu tự động
  milk sampler
  thiết bị lấy mẫu sữa
  vải thêu mẫu
  xiên lấy mẫu
  bag sampler
  xiên lấy mẫu trong bao
  grain sampler
  xiên lấy mẫu hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X