• /´sæfaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngọc bích (ngọc màu xanh sáng, trong)
  Màu ngọc bích

  Tính từ

  Có màu ngọc bích

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lam ngọc
  lam ngọc, sa phia
  saphia
  sapphire substare
  đế saphia
  Silicon On Sapphire (SOS)
  silic trên saphia
  silicon on sapphire device (SOS) device
  linh kiện SOS (silic trên saphia)
  silicon on sapphire technology
  công nghệ silic trên saphia
  silicon on sapphire transistor
  tranzito silic trên saphia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X