• Kỹ thuật chung

  nhiệt độ bão hòa

  Giải thích VN: Nhiệt độ âm cực ở đèn điện tử khi nhiệt độ có thể tăng nhưng dòng điện bão hòa không tăng.

  adiabatic saturation temperature
  nhiệt độ bão hòa đoạn nhiệt
  saturation temperature drop
  sự sụt nhiệt độ bão hòa
  saturation temperature drop
  sụt nhiệt độ bão hòa
  nhiệt độ bay hơi

  Kinh tế

  nhiệt độ bão hòa
  nhiệt độ hơi bão hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X