• /´seivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cứu nguy
  Người gửi tiền tiết kiệm
  (trong từ ghép) vật để tiết kiệm
  a boiler that is a good fuel-saver
  cái ấm đun nước là vật tiết kiệm nhiên liệu
  a washing-machine is a saver of time and strength
  máy giặt giúp ta tiết kiệm được thời giờ và công sức
  Vé hạ giá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dụng cụ tận thu
  oil saver
  dụng cụ tận thu dầu

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu tiết kiệm

  Kinh tế

  cái để tiết kiệm
  người tiết kiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X