• /´skeilə/

  Thông dụng

  Danht ừ

  ( radio) mạch đếm gộp
  Búa đánh cặn (nồi hơi)
  Máy đánh vảy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  búa tróc
  búa tróc cặn

  Toán & tin

  (máy tính ) máy đếm, máy đếm gộp
  binary scaler
  máy đếm nhị phân
  decade scaler
  máy đếm thập phân
  decatron scaler
  máy đếm đecatron
  variable binary scaler
  máy đếm nhị phân biến thiên

  Kỹ thuật chung

  mạch đếm gộp

  Giải thích VN: Dụng cụ có một hay nhiều mạch chia số xung đếm được cho một số để có trị số khác thuận lợi hơn cho việc hiển thị hay đo lường với sai số chấp nhận được.

  máy đếm
  máy đếm gộp
  máy nạo

  Kinh tế

  bộ phận đánh vảy
  fish scaler
  bộ phận đánh vảy cá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X