• /skræbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Scrabble) trò chơi sắp chữ
  Chữ nguệch ngoạc, chữ viết ngoáy
  Sự cào bới
  Sự quờ quạng (tìm vật gì)

  Nội động từ

  Viết nguệch ngoạc, viết ngoáy
  Cào bới, sục sạo
  Quờ quạng, sờ soạng (tìm vật gì...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bò trườn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X