• Kỹ thuật chung

  bịt kín

  Giải thích EN: To shut off a tube or borehole with a sealant or cement.. Giải thích VN: Bịt kín ống hoặc lỗ khoan bằng xi măng hay nút bịt.

  cắt đứt
  chặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X