• Hóa học & vật liệu

  chất làm lạnh thứ cấp

  Điện lạnh

  chất tái lạnh
  secondary refrigerant circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) chất tải lạnh
  secondary refrigerant circuit
  sơ đồ chất tải lạnh
  secondary refrigerant circuit
  vòng tuần hoàn chất tải lạnh
  secondary refrigerant inhibitor
  chất ức chế (sự ăn mòn của) chất tải lạnh thứ cấp
  secondary refrigerant inhibitor
  chất ức chế (sự ăn mòn) chất tải lạnh thứ cấp
  secondary refrigerant system
  hệ ức chế (sự ăn mòn) chất tải lạnh
  môi chất lạnh thứ cấp

  Kỹ thuật chung

  chất tải lạnh
  secondary refrigerant circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) chất tải lạnh
  secondary refrigerant circuit
  sơ đồ chất tải lạnh
  secondary refrigerant circuit
  vòng tuần hoàn chất tải lạnh
  secondary refrigerant inhibitor
  chất ức chế (sự ăn mòn của) chất tải lạnh thứ cấp
  secondary refrigerant inhibitor
  chất ức chế (sự ăn mòn) chất tải lạnh thứ cấp
  secondary refrigerant system
  hệ ức chế (sự ăn mòn) chất tải lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X