• /´saizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động đất, địa chấn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa chấn
  động đất
  seism behaviour
  chịu động đất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X